Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Ineke (Lammigina Henriette) Vos

Ineke (Lammigina Henriette) Vos

Gastvrouw, administratief medewerker, telefonist/receptionist

Personalia

Leeftijd
62 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
Talen (schrijven)
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Ik ben op zoek naar werk op het gebied van administratie, beleid, gastvrouwschap, telefonie of receptiewerkzaamheden.
Voor werkgevers ben ik aantrekkelijk, omdat ik accuraat, communicatief, taalvaardig, sociaal, maatschappelijk verantwoord, omgevingsbewust, klant- en kwaliteitsgericht, juridisch geschoold en enthousiast ben.

Ik wil graag werken als

Functie(s):
 • corrector
Sector(en):
 • Zorg & welzijn
 • Kunst & Cultuur
 • Zakelijke Dienstverlening
Dienstverband(en):
 • Vast
Salaris:
 • Nader overeen te komen
Aantal uren:
 • 32-40 uur

Wat breng ik mee?

Zo omschrijven anderen mij

Karakteriserende begrippen: maatschappelijke betrokkenheid, passie, omgevingsbewustzijn, sociaal, accuratesse, taalvaardigheid, zelfstandigheid en teamgeest, genuanceerdheid, positieve instelling tolerantie, extraversie, leergierigheid, loyaliteit, kwaliteits- en klantgericht, flexibele inzetbaarheid, optimalisatie, oecumene, gerechtigheid en doorzettingsvermogen en enthousiasme.

Mijn huidige situatie

Sector(en):
 • Algemeen
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

01-04-2010 – Opleidings- en vergadercentrum MeetandWork in Houten, werkzaam als
01-12-2013: gastvrouw / receptioniste
- Ontvangst van klanten en gasten van klanten en aanspreekpunt voor hen zijn
- Geven van rondleidingen
- Het inrichten van de zalen conform de wens van de klant
- De catering op een professionele wijze verzorgen
- Voorraadbeheer van catering- en schoonmaakartikelen
- Registreren en archiveren van externe bestellingen:
- Relatiebeheer toeleveranciers
- Assistentie bij personeelsmanagement
- Opstellen en actualiseren van het organisatiehandboek
- Zorg dragen voor en sturing geven aan het facilitair management, de receptiediensten en secretariële ondersteuning.
19-10-2004 – Maatschap Cenijn & Stallen Advocaten in Woerden, functie secretaresse
19-11-2004: Inhoud: alle op het secretariaat van het advocatenkantoor voorkomende werkzaamheden;
30-08-2004 Tènce!uitzendbureau, werkzaam als uitzendkracht op de Hogeschool van Utrecht
01-03-2005: Bij diverse faculteiten in de volgende functies:
Archiefmedewerkster.
Werkzaamheden: projectmatig opschonen van archieven;
Secretariaatsmedewerkster.
Taken: partijenpost verzendklaar maken;
Surveillant.
Werkzaamheden: surveilleren bij tentamens;
Administratief medewerkster.
Taken: gereed maken van mappen voor de “Mastersbeurs”
en het vullen van multomappen met dictaten ten behoeve van cursussen;
1999 – 2000: Garritsen Administratie Kantoor te Breukelen, als administratief medewerkster.
Werkzaamheden: het computermatig verwerken van bedrijfsadministraties,
bijdragen aan de uitgaande correspondentie, de loonadministratie ten behoeve van de klanten
(bedrijven) en alle andere voorkomende administratieve werkzaamheden;
1998: Via Randstad, bij de Stichting BodyMind Integration in Breukelen (een
opleidingscentrum voor lichaamsgerichte psychotherapie). Administratief assistente:
het zelfstandig verrichten van alle voorkomende administratieve en secretariële
werkzaamheden, inclusief het beheer van het gebouw;
1992 – 1993: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland in Breukelen (via Start), als
bureaucoördinatrice.
Werkzaamheden: het aansturen van vrijwilligers (patiënten) met betrekking tot voorlichting,
belangenbehartiging en lotgenotencontact;
1986 – 1991: Gemeente Zeist, afdeling Stadsontwikkeling, bureau Volkshuisvesting,
beleidsmedewerkster.
Werkzaamheden: het toepassen van regelingen met
betrekking tot:
geldelijke steun voor de verbetering van particuliere huurwoningen, huisvesting van gehandicapten, nieuwbouw
geldelijke steun in het kader van stadsvernieuwing,
geldelijke steun ter tegemoetkoming in verhuis-en herinrichtingskosten bij stadsvernieuwingsactiviteiten en
het garanderen van geldleningen;
1983 – 1986: Provinciale griffie van Drenthe, afdeling Waterstaatszaken, groep Milieuhygiëne, als
beleidsmedewerkster.
Belast met het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden in het
kader van de Hinderwet, provinciale grondwaterkwaliteitverordening en de wet
algemene bepalingen milieuhygiëne en
assistentie aan de projectgroep waterkwaliteit;
1980 – 1983: Gemeente Havelte (Drenthe), afdeling Algemene Zaken c.a., beleidsmedewerkster
Een zeer divers takenpakket met als zwaartepunt het beleidsterrein milieuhygiëne;
1978 – 1980: Gemeente Haren (Groningen), afdeling Financiën, sectie Belastingen, als
medewerkster.
Verantwoordelijk voor het opstellen van belastingkohieren, het
maken van aanslagen voor gemeentelijke heffingen en het mandateren.

Opleidingen

Vanaf sept. TvgAssen, Theologische Vorming Gemeenteleden, halve dag in de week
2014: gedurende 3 jaar;
1998: Randstad Opleidingscentrum in Utrecht, cursus Word 97 voor Windows;
1987/1988: Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, cursus
Volkshuisvestingsbeleid, afgesloten met een werkstuk over het toezicht op toegelaten
instellingen op volkshuisvestingsgebied;
1982 – 1988: Utrechtse Bestuursacademie, opleiding Hoger Bestuursambtenaar.
Vakken: Inleiding in de rechtswetenschap, Nederlands staats- en provincierecht, Strafrecht en
strafvordering, Maatschappijleer, Economie, Privaatrecht, Gemeenterecht, Algemeen bestuursrecht, Bijzonder bestuursrecht – te weten Ruimtelijke ordening/volkshuisvesting en Milieuhygiëne – en Bestuurskunde;
1978 – 1981: Drentse Bestuursschool, opleiding Bestuursambtenaar.
Vakken: Taalgebruik en uitdrukkingsvaardigheid (gericht op de behoeften van bestuur en administratie), Maatschappijleer, Sociale economie, Nederlands staats- en provincierecht, Strafrecht, Privaatrecht, Nederlands gemeenterecht, Algemeen en bijzonder bestuursrecht en Inleiding tot de bestuurskunde;
1977 – 1978: Instituut Schoevers B.V. , Arnhem, opleiding tot directiesecretaresse.
Vakken: Zakelijke correspondentie en Stenografie Nederlands, Frans, Duits en Engels, Machineschrijven, Handelskennis, Administratie, Bedrijfseconomie, Publiciteit, Secretariaatspraktijk en Spaans;
1971 – 1977: Christelijke Scholengemeenschap Assen, Atheneum-A,
met als vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis en staatsinrichting,
Aardrijkskunde en Economie.

Meer over mij

Zo besteed ik mijn vrije tijd

stamboomonderzoek
wandelen
puzzelen
(cijfer)kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels, woordzoekers, doorlopers, sudoku's, calcudoku's, kruis-filippines, margrieten, kraak de code, binaire puzzels en blokpaspuzzels.
fietsen
geschiedenis
conditietraining
lezen
Vooral non-fiction, maar ook thrillers.

Werkgebied

 • Gieten 50km
Talentcard®