Talentcard®
Overzicht profielen
Talentcard van Tineke Neyman

Tineke Neyman

Personalia

Leeftijd
55 jaar

Portfolio

Rijbewijs en talenkennis

Talen (spreken)
 • Duits
 • Engels
 • Nederlands
 • Frans
 • Fries
Talen (schrijven)
 • Duits
 • Engels
 • Nederlands
 • Frans
 • Fries
Rijbewijs
 • B - Personenauto
 • E - Aanhanger

Dit ben ik

Mijn dromen en ambities

Mijn voorkeur gaat uit naar een baan op het snijvlak van cultuur en onderwijs. Het liefst in een functie die mij in staat stelt om zelfstandig te werken binnen de context van een betrokken team. Collega's werken graag met mij samen. Ze beschrijven mij als creatief, enthousiasmerend, zorgvuldig en betrouwbaar. Studenten vakkennis, betrokkenheid en gevoel voor humor.

Omdat ik van afwisseling houd, werk ik het liefst in deeltijd. Op die manier houd ik namelijk ook ruimte voor mijn freelance werk als tekstschrijver en verhalenverteller en als ontwikkelaar van educatief materiaal.

Hieronder vindt u mijn curriculum vitae. Mijn werkervaring heb ik geordend op thema (onderwijs, wetenschap, organisatie, bestuur en overig) en chronologie.

Curriculum vitae

Relevante opleiding

1985 1991 Rijksuniversiteit Groningen
Kunst en architectuurgeschiedenis en archeologie.
Doctoraal: april 1991. Cum laude.

1987-1991 Rijksuniversiteit Groningen
Mediaevistiek
Doctoraal: augustus 1991.


Cursussen

2014
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden– interne cursus ICT (a. digitale toetsing, b. projectmatig werken)

2013
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden– interne workshop ‘leerstoornissen’

2012 – 2013
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - basiscursus ‘examencommissie’.

2011
Keunstwurk – cursus ‘Marktgericht werken’. Schrijven van een ondernemingsplan voor de afdeling Kunst en Educatie.

2010 - 2011
Tresoar / Coers internet trainingen – cursus ’23 dingen voor bibliotheken’. Over nieuwe media en de manier waarop ze effectief ingezet kunnen worden door culturele instellingen. Certificaat behaald maart 2011.

2005-2006
AFûK Leeuwarden – Cursus NF 1 en 2 (Fries lezen, verstaan en spreken) – diploma mei 2006.

2005
Edventure / Erfgoed Actueel / De Kunstconnectie – training ‘Trainer Interne Coördinater Cultuureducatie’ – gecertificeerd tot trainer ICC in het basisonderwijs & culturele instellingen.

2004
Stichting Transact (Utrecht) - Cursus ‘Voorlichting Huiselijk Geweld’.

2004
Alfa-college Groningen - Communicatietraining, gericht op de omgang met adolescenten.

2004
Alfa-college Groningen – Cursus ‘Leerstoornissen’.

2003
Alfa-college Groningen - Digitaal Rijbewijs Onderwijs. Certificaat.

2002
Alfa-college Hoogeveen - Cursus ‘Blokkendoos in de BVE’ - interne cursus onderwijstrajectopbouw


Publicaties

2004
T. Neyman, DeKnitzo van Vlagtwedde: Groninger volksverhalen, Assen, 2004.

2002
De Librije, een unieke bibliotheek, uitgave voor de Stichting Librije Walburgskerk Zutphen, Zupthen 2002.

1999
T. Neyman, ‘Insulaire boekverluchting’, in: Kelten 3 (1999), 2-3.

1998
T. Neyman en I. Siede, `Überlegungen zu Theorie und Methodologie des interdisziplinären Studiums illuminierter Handschriften des Frühmit-telalters: zum Problem der Corpusbildung', in: Scriptorium 52, (1998-2), pp. 233 254.

1996
T. Neyman en I.Siede, `Theorie en Methodologie van het interdisciplinair onderzoek van vroegmiddeleeuwse handschriften', in: Kunstchronik, 4 (1996).

1992
J.P. Neyman, `De hel in de West-Europese beeldende kunst' in: Gro-niek, juni 1992.

1989
M. de Bruyne, K. Fennema, M. van Gelderen, J.P. Neyman en I. Smit, Het is niet alles goud... : alchemistische praktijk en filosofie, Groningen, 1989.


Recente dienstverbanden

2011 – 2014
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.
functie: docent
belangrijkste taken:
• doceren theorievakken: Kunstgeschiedenis, Kunst en Cultuur, Tweede Fase en Examens
• begeleiden afstudeeronderzoeken
• begeleiden theoretische verantwoording van beeldend afstudeerwerk
• begeleiden stage jaar 3: educatie binnen culturele instellingen
• begeleiden binnen- en buitenlandse excursies
• mentoraat jaar 2
• coördinatie jaar 2
• lid examencommissie.

2005 – 2011
Tresoar / Keunstwurk, Leeuwarden
functie: coördinator erfgoededucatie provincie Friesland
belangrijkste taken:
• Scholen (basis- voortgezet- en beroepsonderwijs) adviseren over het aanbod en de mogelijkheden op het gebied van erfgoededucatie in Friesland.
• Toegankelijk maken van het aanbod. Producten: website www.kultuerfilter.nl , nieuwsbrief, mailings, inspiratiedagen en persoonlijke bemiddeling naar scholen.
• Deskundigheidsbevordering onderwijs op het gebied van erfgoededucatie. Producten: o.a door het organiseren en geven van studiemiddagen, workshops en gastcolleges voort o.a. Pabo Stenden en NHL Pabo
• Informeren en adviseren van provinciale beleidsambtenaren op het gebied van cultuur- en erfgoededucatie.
• Opzetten, coördineren en uitvoeren van provinciebrede erfgoededucatieve projecten.
• Schrijven van lesmateriaal op het gebied van erfgoededucatie Producten: o.a. leerlingenboekjes, docentenhandleidingen, dvd’s, kijkwijzer voor Fokus Fryslân, lesproject archeologie voor kleuters, kijkwijzer kerken, Volksverhalen als leermiddel in het onderwijs.
• mede organiseren van diverse provinciale culturele projecten en studiedagen
• bijdragen aan diverse culturele samenwerkingsverbanden
• bedenken, schrijven en uitvoeren van educatieve projecten die inspelen op de vraag van het onderwijs en lacunes in het aanbod (o.a. archeologie voor kleuters)
• geven van workshops aan onderwijsgevenden en studenten
• organiseren van studiedagen over erfgoededucatie
• uitgeven van maandelijkse elektronische nieuwsbrief over erfgoededucatie, bestemd voor het primair onderwijs


Overige werkervaring

Wetenschappelijk werk

2001- 2002
Geschiedeniswinkel Groningen
functie: onderzoeker
taken: historisch onderzoek naar geschiedenis van de Librije te Zutphen en het schrijven van een achtergrondtekst hierover t.b.v. een permanente tentoonstelling in de kerk van Zutphen.

1993 - 1998
Rijksuniversiteit Groningen - vakgroep Mediaevistiek
functie: AIO
taken: zelfstandig opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, schrijven van een proefschrift, geven van onderwijs, leggen en onderhouden van internationale contacten, werkbezoeken aan het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Engeland, USA, Polen, Tsjechië), organiseren van symposia.

1992 - 1993
Rijksuniversiteit Groningen - vak¬groep Mediaevistiek
functie: onderzoeksmedewerker
taken: organiseren van een internationaal congres, inventariseren grote wetenschappelijke collecties en deze toegankelijk maken voor onderzoekers, maken van een bibliografisch apparaat ten behoeve van lopend wete¬schappelijk onderzoek.

Onderwijs

2001- 2005
Alfa-college, Groningen en Hoogeveen , afdeling Educatie
functies: docent / ontwikkelaar / schrijver van projectplannen
taken: docent NT2, vaktaal, Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, computergebruik, wereldoriëntatie, maatschappijoriëntatie, communicatie / mentoraat schrijven van al het lesmateriaal voor de leerlijn “wereldoriëntatie voor inburgeraars” (12 themaboeken) / ontwikkelen en uitvoeren diverse programma ‘maatschappelijk introductie inburgeraars’

2004
Maartenscollege, Groningen
functie: docent theater

2001
OC Hoogeveen
functie: docent NT2 en Maatschappijoriëntatie.

2000
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
functie: docent (Westerse Handschriften kunde, kunstgeschiedenis, `encyclopedie van de Middeleeuwen’)

1995
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
functie: docent hoor en werkcolleges `Westerse Handschriftenkunde'.

1995 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
taken: organiseren en doceren van cursussen en workshops verhalen vertellen (= communicatietraining). Opdrachtegevers o.a.
Rijksuniversiteit Groningen, Stenden University Leeuwarden, Gemeente Slochteren, Fries Museum Leeuwarden, Kunstencentrum Groningen, R.-K. PABO Zwolle.

1987 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
organiseren en doceren van cursussen over kunst, cultuur én cultuureducatie. Opdrachtgevers o.a. Cultuurnetwerk Nederland, Kunst en Cultuur Overijssel, Volksuniversiteit Friesland, Volksuniversiteit Groningen, Fries Museum Leeuwarden, stichting De Karmel, Drachten.

Organisatorisch

2004
Nationale Verteldag
Organiseren van de Groningse editie van de Nationale Verteldag - 20 vertellers op 5 locaties, 100 bezoekers. In samenwerking met 3 andere vertellers.

2003
Alfa-college, Groningen
functie: lid van het ‘Cultuurplatform’, een overlegorgaan dat zich bezighoudt met het ontwikken en uitvoeren van ideeën voor projecten binnen en buiten de school op het gebied van kunst en cultuur.

1998
Rijksuniversiteit Groningen
taak: organiseren en coördineren van en workshop voor COMERS aio's over interdisciplinariteit en problemen van de onderzoekspraktijk.
Taken: omschrijven probleemstelling en thema's, fondsenwerving, aanschrijven sprekers en deelnemers, maken van een reader, bespreken van accommodatie en verdere praktische organisatie. In samen-werking met twee collega's.

1998
Rijksuniversiteit Groningen
taak: Organiseren en coördineren van het COMERS Graduate Seminar - maandelijkse informele symposia voor promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen. In samenwerking het twee collega's.

1997-2001
freelance - in eigen beheer
taak: organiseren van open podia voor muzikanten en verhalenvertellers. Gemiddeld vier keer per jaar.

1996
International Medieval Congreds, Leeds, UK
taak: organiseren van een wetenschappelijke sessie over actueel internationaal onderzoek op het gebied van middeleeuwse handschriftenkunde

1992 en 1995
Rijksuniversiteit Groningen
functie: congresmedewerker (140 deelnemers, 34 internationale sprekers)
taken:omschrijven probleemstelling en thema's van seminars, fondsenwerving, financiële administratie, aanzoeken van sprekers en deelnemers, maken van reader, redigeren van ingezonden teksten congresbundel, bespreken van accommodatie en diners,coördinatie vrijwilligers, ontvangst sprekers en genodigden en verdere praktische organisatie.

1988 - 1989
Rijksuniversiteit Groningen – vakgroep Kunstgeschiedenis
taken: organiseren van twee tentoonstellingen, in samenwerking met 4 andere kunsthistorici.
Taken: opsporen, inventariseren en beschrijven van ten toon te stellen objecten, contacten leggen en onderhouden met financiers en bruikleengevers, financiële administratie, opstellen van bruikleencontracten, transportklaar maken van objecten, vormgeving, opbouwen van de tentoonstelling, schrijven van gedeelten van de bijbehorende catalogus, redigeren van delen van de catalogus

Bestuurlijk

1992 - 1993
Centrum voor Kinderkunst, Groningen
functie: secretaris

1989 - 1991
Rijksuniversiteit Groningen
functie: student lid van de studierichtingcommissie van de vakgroep Mediaevistiek.


Redactioneel

2004
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: vertaler / redacteur
taken: vertalingen (Engels-Nederlands) van krantenartikelen / redactie en correctie van Nederlandstalige krantenartikelen

2000
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
functie: onderzoeksmedewerker
taken: redactie- en editie van wetenschappelijk teksten voor congresbundels.

1993 - 1998
freelance, diverse opdrachtgevers
taken: redactiewerk voor verschillende academici. Kritische blik en helder commen¬taar gewaardeerd.

1991 -1992
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
functie: tekstschrijver
taken: schrijven van publieksgerichte teksten over geneeskunde in de beeldende kunst

1989
Stichting Kunst in Zicht, Groningen
functie: publiciteitsmedewerkster
taken: schrijven van teksten voor persberichten, folders, posters en adverten-ties, contacten onderhouden met pers, radio en t.v.


Overige werkervaring


2008
Fries Scheepvaartmuseum Sneek
functie: educatief medewerker (tijdelijke aanstelling)
taken: ontvangen en rondleiden schoolgroepen / ontwikkelen en (laten) uitvoeren van kinderactiviteiten / ontwikkelen educatief programma schooljaar 2008-2009

1993 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: verhalenverteller
taken: in avondvullende voorstellingen vertel ik verhalen, sprookjes en legenden, die ik afwissel met (volks)muziek maak. In samenwerking met een muzikant. Gemiddeld 10 voorstellingen per jaar, in theaters, op festivals, besloten feesten en bij mensen thuis.

2000 - 2004
Radio Noord
functie: verhalenverteller
taken: wekelijkse uitzendingen van Groninger volksverhalen. In het Nederlands en in het Gronings.

1999- 2001
Hortus Haren
functie: stylist / tekstschrijver / verhalenverteller
taken: ontwikkelen en uitwerken van ideeën voor het verder vormgeven van de Keltische tuin, contact leggen en onderhouden met uitvoerenden, schrijven van publieksgerichte teksten, verhalen vertellen

2000 - 2001
Simon Lévelt, Groningen
functie: verkoopmedewerkster

1993
KRAS Reizen
functie: reisleidster Ierland.

Nevenactiviteiten en hobby's

• Schrijven (http://verhalen-van-pi.blogspot.nl/)
• Schrijven van verhalen.
• Muziek maken- gitaar, trekharmonica en zang, solo en samen met andere muzikanten.
• Lezen.
• Reizen.

Ik wil graag werken als

Sector(en):
 • Kunst & Cultuur
Dienstverband(en):
 • Vast
 • Tijdelijk
 • Freelance
Salaris:
 • 2.500 - 3.500
Aantal uren:
 • 0-8 uur
 • 8-16 uur
 • 16-24 uur

Wat breng ik mee?

Mijn huidige situatie

Sector(en):
 • Kunst & Cultuur
Carrièreniveau:
 • Ervaren
Beschikbaar vanaf:
 • Per direct

Werkervaring

Recente dienstverbanden


2011 – 2014
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.
functie: docent

2005 – 2011
Tresoar / Keunstwurk, Leeuwarden
functie: coördinator erfgoededucatie provincie Friesland
Overige werkervaring

Wetenschappelijk werk

2001- 2002
Geschiedeniswinkel Groningen - onderzoeker

1993 - 1998
Rijksuniversiteit Groningen - vakgroep Mediaevistiek - AIO (promotieonderzoek)

1992 -1993
Rijksuniversiteit Groningen - vak¬groep Mediaevistiek - onderzoeksmedewerker

Onderwijs

2001- 2005
Alfa-college, Groningen en Hoogeveen , afdeling Educatie
functies: docent / ontwikkelaar

2004
Maartenscollege, Groningen
functie: docent theater

2001
OC Hoogeveen
functie: Docent NT2 en Maatschappijoriëntatie.

2000
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
functie: docent

1995
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
functie: docent

1995 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: organiseren en doceren van cursussen en workshops verhalen vertellen

1992 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: organiseren en doceren van een cursussen op het gebied van (cultuur-)geschiedenis..

Organisatorisch

2004
Nationale Verteldag
taak: organiseren van de Groningse editie van de Nationale Verteldag - 20 vertellers op 5 locaties, 100 bezoekers. In samenwerking met 3 andere vertellers.

1992 - 1998
Rijksuniversiteit Groningen
taak: organiseren en coördineren van nationale en internationale en workshop, seminars en congressen.

1997-2001
In eigen beheer.
Taak: organiseren van open podia voor muzikanten en verhalenvertellers.

1992
In eigen beheer
Organiseren en begeleiden van excursies langs Groninger cultureel erfgoed.
1988 - 1989
Rijksuniversiteit Groningen – vakgroep Kunstgeschiedenis
taak: organiseren van twee tentoonstellingen (Noordelijk scheepvaartmuseum Groningen, Provinciehuis Zwolle).

Bestuurlijk

1992 - 199
Centrum voor Kinderkunst, Groningen
taak: secretaris
T
1989 - 1991
Rijksuniversiteit Groningen
taak: Student lid van de studierichtingcommissie van de vakgroep Mediaevistiek.

Redactioneel

2004
freelance, diverse opdrachtgevers
taken: vertalingen (Engels-Nederlands) van krantenartikelen / redactie en correctie van Nederlandstalige krantenartikelen

2000
Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Mediaevistiek
taak: redacteur congresbundel.

1993 -1998
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: redacteur van wetenschappelijke teksten.

1991 -1992
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskuns
taak: schrijven van publieksgerichte teksten over geneeskunde in de beeldende kunst.

1989
Stichting Kunst in Zich, Groningen
functie: publiciteitsmedewerkster.

Overig


2008
Fries Scheepvaartmuseum Sneek
functie: educatief medewerker


1993 - heden
freelance, diverse opdrachtgevers
functie: verhalenverteller

2000-2004
Radio Noord
functie: verhalenverteller

2000- 2001
Hortus Haren
functie: stylist en tekstschrijver

2000 - 2001
Simon Lévelt, Groningen
functie: verkoopmedewerker

1993
KRAS Reizen
functie: reisleidster Ierland

Opleidingen

Relevante opleiding

1985 1991 Rijksuniversiteit Groningen
Kunst en archi¬tec¬tuurgeschiedenis en ar¬che¬ologie.
Doctoraal:¬ april 1991. Cum lau¬de.

1987-1991 Rijksuniversiteit Groningen
Mediaevistiek
Doctoraal: augustus 1991.


Cursussen

2014
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden– interne cursus ICT (a. digitale toetsing, b. projectmatig werken)

2013
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden– interne workshop ‘leerstoornissen’

2012 – 2013
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden - basiscursus ‘examencommissie’.

2011
Keunstwurk – cursus ‘Marktgericht werken’. Schrijven van een ondernemingsplan voor de afdeling Kunst en Educatie.

2010 - 2011
Tresoar / Coers internet trainingen – cursus ’23 dingen voor bibliotheken’. Over nieuwe media en de manier waarop ze effectief ingezet kunnen worden door culturele instellingen. Certificaat behaald maart 2011.

2005-2006
AFûK Leeuwarden – Cursus NF 1 en 2 (Fries lezen, verstaan en spreken) – diploma mei 2006.

2005
Edventure / Erfgoed Actueel / De Kunstconnectie – training ‘Trainer Interne Coördinater Cultuureducatie’ – gecertificeerd tot trainer ICC in het basisonderwijs & culturele instellingen.

2004
Stichting Transact (Utrecht) - Cursus ‘Voorlichting Huiselijk Geweld’.

2004
Alfa-college Groningen - Communicatietraining, gericht op de omgang met adolescenten.

2004
Alfa-college Groningen – Cursus ‘Leerstoornissen’.

2003
Alfa-college Groningen - Digitaal Rijbewijs Onderwijs. Certificaat.

2002
Alfa-college Hoogeveen - Cursus ‘Blokkendoos in de BVE’ - interne cursus onderwijstrajectopbouw

Meer over mij

Werkgebied

 • Groningen 100km
Talentcard®