• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Mensen ken merken mij als deskundig, integer en zeggen dat ik een goed overzicht heb. Ik ben oplossingsgericht, creatief, ondernemend, en in staat tegengestelde belangen te overbruggen en betrokken…

Persoonlijk

Mensen ken merken mij als deskundig, integer en zeggen dat ik een goed overzicht heb. Ik ben oplossingsgericht, creatief, ondernemend, en in staat tegengestelde belangen te overbruggen en betrokken actoren te enthousiasmeren. Mijn specialisme ligt vooral op het terrein van de brede beleidsontwikkeling (duurzaamheid, energietransitie, verkeer en vervoer, innovatie) en de vertaling hiervan in concrete projecten. Mijn kennis op deze terreinen spreekt aan.
Graag betrek ik collega’s en andere participanten bij dit soort beleidsontwikkeling en heb ik het lef de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neer te leggen. Het aanspreken van anderen op houding en gedrag gaat hij niet uit de weg, maar ik durf mijzelf ook een spiegel voor te houden.

Lees meer

DISC test

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert
Studdy

Rapport
Professionele DISC Persoonlijkheidstest

Studdy
Naam Datum
Robert Rus 31-03-2019

Inhoudsopgave | 2

Studdy

Overzicht

 • Inleiding 3
 • Disc Web Gedragstijlen 4
 • Toelichting web 5
 • Disc Tabel eigenschappen 6
 • Toelichting tabel 7

Inleiding | 3

Studdy

Waar staat DISC voor?

DISC maakt het mogelijk om menselijke gedragspatronen in kaart te brengen. In objectieve en niet oordelende termen wordt beschreven aan welke gedragsstijl jij de voorkeur geeft.

Om het rapport goed te lezen kijk je naar de vier afzonderlijke scores en de samenhang daartussen. Niemand is 1 kleur. Het geheel wordt bepaald door de mix van de 4 scores. Je stelt eerst vast welke kleuren bovengemiddeld zijn en welke ondergemiddeld (hoog en laag).

Dominant De “D” staat voor Dominantie. Het gaat hier om de manier waarop jij omgaat met problemen en uitdagingen.
Invloed De “I” staat voor Invloed. De manier waarop je invloed op anderen uitoefent.
Stabiliteit De “S” staat voor Stabiliteit. De manier waarop je reageert op veranderingen en tempowisselingen.
Conformiteit De “C’ staat voor Conformiteit. De manier waarop je reageert op regels en procedures die gemaakt zijn door anderen.

DISC Web gedragsstijlen | 4

Studdy

Jouw diagram

Op 31-03-2019 heeft Robert Rus de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaand diagram gegenereerd. Dit diagram geeft een professioneel beeld van de persoonlijkheidskenmerken van Robert Rus. Het webdiagram is verdeeld in 4 quadranten. Aan de hand van de vulling van de quadranten kun je aflezen welke gedragsstijlen meer of minder bij je passen.

Taakgericht Extrovert Mensgericht Introvert

DISC Web Gedragstijlen
van Robert Rus gegenereerd op 31-03-2019

Toelichting web | 5

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat betekent dit?

Stel op basis van jouw score in bovenstaand DISC webdiagram jouw gedragstijl vast. Dat doe je door de kleurvulling van de quadranten uit het gegenereerde diagram te vergelijken met onderstaande toelichting.

Jouw rode score

 • Je lost nieuwe problemen erg snel en assertief op.
 • Je bent actief en wilt vooral snel doelen bereiken.
 • Je bent direct maar luistert minder goed naar anderen.

Jouw gele score

 • Je maakt makkelijk contact met nieuwe mensen of sluit je eenvoudig aan bij een groep mensen.
 • Je bent spraakzaam, interactief en open naar mensen ook al ken je die niet.

Jouw groene score

 • Je komt goed tot je recht in een flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving.
 • Je wil je mening vrij kunnen uiten en snel van werkzaamheden veranderen.

Jouw blauwe score

 • Je wijkt vaak af van de regels en afgesproken procedures.
 • Je richt je op het resultaat en je ontwikkelt je eigen manieren om deze te volgen en beheren.

DISC Tabel eigenschappen | 6

Studdy
Je DISC Web diagram

Wat past er bij jou?

Op 31-03-2019 heeft Robert Rus de Studdy DISC Persoonlijkheidstest gemaakt. Op basis van een uitgebreid aantal specifieke stellingen en vragen is onderstaande tabel gegenereerd. In deze tabel vindt je de eigenschappen die op basis van jouw test het meest bij je passen.

Dit zijn je primaire DISC-eigenschappen:

Competitief
Zelfverzekerd
Veranderlijk
Onbuigzaam
 • Ambitieus
 • Wilskrachtig
 • Competitief
 • Gedecideerd
 • Ondernemend
 • Behoedzaam
 • Cooperatief
 • Aarzelend
 • Meegaand
 • Vreedzaam
 • Charismatisch
 • Overredend
 • Zelfverzekerd
 • Optimistisch
 • Snel van vertrouwen
 • Bedachtzaam
 • Feitelijk
 • Berekenend
 • Logisch
 • Nuchter
 • Reactief
 • Geneigd te hechten
 • Consistent
 • Kalm
 • Stabiel
 • Veranderlijk
 • Actief
 • Rusteloos
 • Deadline bewust
 • Flexibel
 • Behoedzaam
 • Systematisch
 • Ruimdenkend
 • Objectief
 • Diplomatiek
 • Standvastig
 • Onafhankelijk
 • Onverzettelijk
 • Autonoom
 • Onbuigzaam

DISC Tabel Persoonlijke eigenschappen
van Robert Rus gegenereerd op 31-03-2019

Toelichting tabel | 7

Studdy
Je DISC Web diagram
Je DISC kern eigenschappen
Competitief
Zelfverzekerd
Veranderlijk
Onbuigzaam

Wat betekent dit?

Onderstaand vind je een uitgebreide toelichting op de tabelscore die je hebt gegenereerd op de DISC Persoonlijkheidstest. De tabel geeft aan de hand van de ingekleurde vlakken duidelijk aan welke eigenschappen het best bij je passen.

Competitief Je bent een besluitvaardig persoon die houdt van afwisseling. Als ondernemend persoon ga je graag de competitie met anderen aan. Je voelt je prettig in een zelfstandige rol met niet teveel controle en niet teveel details. Eentonig werk past minder bij je.
Zelfverzekerd Je komt zelfverzekerd over door je positieve kijk op zaken. Je hebt grote behoefte aan contact met andere mensen. Je bent door je enthousiasme met veel dingen tegelijk bezig maar kan daardoor chaotisch overkomen.
Veranderlijk Veranderingen mogen wat jou betreft, hoewel ze wel verantwoord moeten worden doorgevoerd. Liefst op een manier dat iedereen daar vrede mee heeft. Afwisseling in je werk vind je prettig. Altijd dezelfde routines is niks voor jou en als je het nodig vindt laat je op een nette manier van je horen.
Onbuigzaam Je improviseert graag om de juiste oplossing te vinden. Daarmee neem je wel risico’s. Je ziet wel waar het schip strandt, als dat echter gebeurt zit jij daar niet mee. Je weet dan in ieder geval hoe het niet moet. Het komt allemaal wat ongeorganiseerd over.
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Mijn specialisme

Mijn specialisme ligt vooral op het terrein van de Integrale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan in concrete projecten.

Vakgebieden:
Duurzaamheid
Energietransitie
Verkeer en Vervoer
Innovatie
Ruimtelijke kwalteit

Mijn specialisme

Mijn specialisme ligt vooral op het terrein van de Integrale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan in concrete projecten.

Vakgebieden:
Duurzaamheid
Energietransitie
Verkeer en Vervoer
Innovatie
Ruimtelijke kwalteit

Werkervaring

Werkervaring:
Projectmanager Duurzaamheid en Infrastructuur
Maart 2019 tot heden.
Werkzaamheden:
• Als projectverantwoordelijke bewaak je de voortgang en zorgt voor een zorgvuldige rapportage;
• Draagt duurzame oplossingen en verbetervoorstellen aan, met betrekking tot optimalisatie;
• Realisatie van projecten op het gebied van elektrische bussen. Dit betreft het ontwerp tot en met de uitvoering van een laadlocatie;
• (laten)Voorbereiden, inrichting en realiseren van nieuwe laadlocaties en optimalisatie van de operationele inzet van elektrische bussen.
• Ontwikkelt laadlocaties en werkt hierbij samen met leveranciers, installatiebedrijven, aannemers, gemeenten en netwerkbedrijven.
• Overlegpartner voor de stakeholders en draag je de verantwoordelijkheid voor de interne en
externe communicatie en de juiste afstemming.

Januari 2016 – februari 2019, gemeente Eemsmond te Uithuizen
Functie: Programmamanager/Beleidsregisseur Infrastructuur, verkeer en milieu
Werkzaamheden:
• Verzorgt het programmamanagement waarin het programmaonderdeel infrastructuur, verkeer en milieu wordt verantwoordt op inhoud, planning, uren en kosten naar de portefeuillehouder en de manager beleid;
• Als programmamanager/ projectleider verantwoordelijk voor het proces, resultaat en de uitvoering van projecten;
• Adviseert het college, de portefeuillehouder en het management over beleidszaken op het terrein van infrastructuur- en verkeer;
• Initieert, actualiseert, verzorgt de coördinatie op beleidsplannen, collegeadviezen en raadsvoorstellen, door toetsing en borging van inhoudelijke kwaliteit, planning, begroting en integrale en interactieve voortgangsprocessen;
• Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling gebied infrastructuur, verkeer en milieu en vertaalt dit in beleidsnotities en programma’s en betrekt daarin ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid;
• Verantwoordelijk voor het bijstellen en actualiseren van het beleid naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen;
• Gesprekspartner en intermediair van en naar de portefeuillehouder en het college.
• Beheert de budgetten infrastructuur, milieu en verkeer, en levert (financiële) rapportages en verantwoording in de P&C cyclus.
• Het opstellen van leveringsafspraken en leveringscondities met de uitvoerende afdeling, ketenpartners en derden;
• Onderhoudt samenwerkingsrelaties met relevante marktpartijen, interne afdelingen en teams en partijen uit de publieke sector.
• Lid Managementteam waterbeleidplan cluster BMWE (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond).

Januari 2014- Januari 2016, gemeente Eemsmond te Uithuizen.
Functie: Beleidsadviseur Infrastructuur en Verkeer.
Werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling gebied infrastructuur- en verkeer en vertaalt dit in beleidsnotities en programma’s en betrekt daarin ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid;
• Verantwoordelijk voor het bijstellen en actualiseren van het beleid naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen;
• Als programmamanager/ projectleider verantwoordelijk voor het resultaat en de uitvoering van projecten;
• Onderhoudt samenwerkingsrelaties met relevante marktpartijen, interne afdelingen en teams en partijen uit de publieke sector;
• Lid waterbeleidsteam cluster BMWE (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond).

Januari 2012 – April 2014, gemeente Eemsmond te Uithuizen.
Functie: Adviseur Infrastructuur
Werkzaamheden:
• Beheer en onderhoud van de openbare ruimte( wegen, riolering, bruggen, binnen- en buitenhavens, openbare verlichting en straat- en wegmeubilair);
• Budgetbeheerder;
• Het mede schrijven van beleids en- beheerplannen en adviezen aan het college, gemeenteraad en het managementteam;
• Het mede schrijven rapportages en aanleveren van gegevens voor managementrapportages en afdelingsplannen;
• Het verwerken van de weg en- rioolinspecties in het beheerpakket mbt langetermijnplanning( begroting, tijd en personeel);
• Projectcoördinatie en projectleiding op diverse projecten m.b.t. civieltechnische werkzaamheden;
• Opdrachtgever vanuit beheer ten aanzien van de jaarlijkse projecten;
• Aansturing projectleiders en beheerders;
• Aanspreekpunt voor burgers, dorpsbelangen en verenigingen;
• Het deelnemen aan diverse overlegstructuren, zowel intern als extern;
• Informatiecoördinator Gemeentelijke Kolom Groningen- Veiligheidsregio Groningen.

Maart 2008 tot januari 2012, gemeente Eemsmond te Uithuizen
Functie: medewerker beheer civiel
Werkzaamheden:
• Middels DVO aansturen van onze voormannen/teamleiders in de buitendienst;
• Het schrijven van RAW- bestekken;
• Het toezicht houden op diverse infrastructurele werkzaamheden;
Het toezicht houden op de contracten: vegen van wegen, reinigen gemalen en reinigen kolken;
• Het afhandelen van klachten, meldingen en schadeclaims;
• Het bijhouden van onze beheerprogramma DG dialog: wegen, riolering, kunstwerken, havens, straatmeubilair en verkeersborden;
• Applicatiebeheerder van DG dialog (beheerpakket Grontmij ), CARS telemetrie (pompgemalen, YP telemetrie) en WION services ( Geodan/ Van de Berg ).

December 2006 – februari 2008, Van der Velden rioleringsbeheer te Groningen.
Functie : Uitvoerder.
Werkzaamheden:
• Het zorgdragen voor de juiste inzet van personeel en materieel;
• Het aan en bij sturen van personeel;
• Het onderhouden van contacten met onderaannemers;
• Het toezien op dat de VCA- normen worden gehanteerd in het werkveld;
• Het doen van werkinspecties;
• De bijbehorende administratieve werkzaamheden;
• Financiële afhandeling van de werken.

Januari 2003 – december 2006, Broekema wegenbouw te Groningen.
Functie: Assistent uitvoerder.
Werkzaamheden:
• Het zorgdragen voor de juiste inzet van personeel en materieel;
• Het aan en bij sturen van personeel;
• Het onderhouden van contacten met onderaannemers;
• Het toezien op dat de VCA- normen worden gehanteerd in het werkveld;
• Het doen van werkinspecties;
• De bijbehorende administratieve werkzaamheden.


September 2000 - januari 2003, Broekema wegenbouw te Groningen
Functie: Medewerker grond, weg- en waterbouw.
Werkzaamheden:
• Diverse werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van riolering en wegen;
• Detachering bij de gemeente Groningen afd. Verkeer.

Januari 1998 - september 2000, Broekema wegenbouw te Groningen
Functie: Assistent grond, weg- en waterbouw.
Werkzaamheden:

1996 – januari 1998, Pizzeria Sa Capanna te Haren.
Functie: Sous- chef.
Werkzaamheden:

1994 – 1996, Pizzeria Contini te Groningen.
Functie: Kok/ Sous- chef.

Werkervaring

Werkervaring:
Projectmanager Duurzaamheid en Infrastructuur
Maart 2019 tot heden.
Werkzaamheden:
• Als projectverantwoordelijke bewaak je de voortgang en zorgt voor een zorgvuldige rapportage;
• Draagt duurzame oplossingen en verbetervoorstellen aan, met betrekking tot optimalisatie;
• Realisatie van projecten op het gebied van elektrische bussen. Dit betreft het ontwerp tot en met de uitvoering van een laadlocatie;
• (laten)Voorbereiden, inrichting en realiseren van nieuwe laadlocaties en optimalisatie van de operationele inzet van elektrische bussen.
• Ontwikkelt laadlocaties en werkt hierbij samen met leveranciers, installatiebedrijven, aannemers, gemeenten en netwerkbedrijven.
• Overlegpartner voor de stakeholders en draag je de verantwoordelijkheid voor de interne en
externe communicatie en de juiste afstemming.

Januari 2016 – februari 2019, gemeente Eemsmond te Uithuizen
Functie: Programmamanager/Beleidsregisseur Infrastructuur, verkeer en milieu
Werkzaamheden:
• Verzorgt het programmamanagement waarin het programmaonderdeel infrastructuur, verkeer en milieu wordt verantwoordt op inhoud, planning, uren en kosten naar de portefeuillehouder en de manager beleid;
• Als programmamanager/ projectleider verantwoordelijk voor het proces, resultaat en de uitvoering van projecten;
• Adviseert het college, de portefeuillehouder en het management over beleidszaken op het terrein van infrastructuur- en verkeer;
• Initieert, actualiseert, verzorgt de coördinatie op beleidsplannen, collegeadviezen en raadsvoorstellen, door toetsing en borging van inhoudelijke kwaliteit, planning, begroting en integrale en interactieve voortgangsprocessen;
• Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling gebied infrastructuur, verkeer en milieu en vertaalt dit in beleidsnotities en programma’s en betrekt daarin ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid;
• Verantwoordelijk voor het bijstellen en actualiseren van het beleid naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen;
• Gesprekspartner en intermediair van en naar de portefeuillehouder en het college.
• Beheert de budgetten infrastructuur, milieu en verkeer, en levert (financiële) rapportages en verantwoording in de P&C cyclus.
• Het opstellen van leveringsafspraken en leveringscondities met de uitvoerende afdeling, ketenpartners en derden;
• Onderhoudt samenwerkingsrelaties met relevante marktpartijen, interne afdelingen en teams en partijen uit de publieke sector.
• Lid Managementteam waterbeleidplan cluster BMWE (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond).

Januari 2014- Januari 2016, gemeente Eemsmond te Uithuizen.
Functie: Beleidsadviseur Infrastructuur en Verkeer.
Werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling gebied infrastructuur- en verkeer en vertaalt dit in beleidsnotities en programma’s en betrekt daarin ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid;
• Verantwoordelijk voor het bijstellen en actualiseren van het beleid naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen;
• Als programmamanager/ projectleider verantwoordelijk voor het resultaat en de uitvoering van projecten;
• Onderhoudt samenwerkingsrelaties met relevante marktpartijen, interne afdelingen en teams en partijen uit de publieke sector;
• Lid waterbeleidsteam cluster BMWE (Bedum, de Marne, Winsum, Eemsmond).

Januari 2012 – April 2014, gemeente Eemsmond te Uithuizen.
Functie: Adviseur Infrastructuur
Werkzaamheden:
• Beheer en onderhoud van de openbare ruimte( wegen, riolering, bruggen, binnen- en buitenhavens, openbare verlichting en straat- en wegmeubilair);
• Budgetbeheerder;
• Het mede schrijven van beleids en- beheerplannen en adviezen aan het college, gemeenteraad en het managementteam;
• Het mede schrijven rapportages en aanleveren van gegevens voor managementrapportages en afdelingsplannen;
• Het verwerken van de weg en- rioolinspecties in het beheerpakket mbt langetermijnplanning( begroting, tijd en personeel);
• Projectcoördinatie en projectleiding op diverse projecten m.b.t. civieltechnische werkzaamheden;
• Opdrachtgever vanuit beheer ten aanzien van de jaarlijkse projecten;
• Aansturing projectleiders en beheerders;
• Aanspreekpunt voor burgers, dorpsbelangen en verenigingen;
• Het deelnemen aan diverse overlegstructuren, zowel intern als extern;
• Informatiecoördinator Gemeentelijke Kolom Groningen- Veiligheidsregio Groningen.

Maart 2008 tot januari 2012, gemeente Eemsmond te Uithuizen
Functie: medewerker beheer civiel
Werkzaamheden:
• Middels DVO aansturen van onze voormannen/teamleiders in de buitendienst;
• Het schrijven van RAW- bestekken;
• Het toezicht houden op diverse infrastructurele werkzaamheden;
Het toezicht houden op de contracten: vegen van wegen, reinigen gemalen en reinigen kolken;
• Het afhandelen van klachten, meldingen en schadeclaims;
• Het bijhouden van onze beheerprogramma DG dialog: wegen, riolering, kunstwerken, havens, straatmeubilair en verkeersborden;
• Applicatiebeheerder van DG dialog (beheerpakket Grontmij ), CARS telemetrie (pompgemalen, YP telemetrie) en WION services ( Geodan/ Van de Berg ).

December 2006 – februari 2008, Van der Velden rioleringsbeheer te Groningen.
Functie : Uitvoerder.
Werkzaamheden:
• Het zorgdragen voor de juiste inzet van personeel en materieel;
• Het aan en bij sturen van personeel;
• Het onderhouden van contacten met onderaannemers;
• Het toezien op dat de VCA- normen worden gehanteerd in het werkveld;
• Het doen van werkinspecties;
• De bijbehorende administratieve werkzaamheden;
• Financiële afhandeling van de werken.

Januari 2003 – december 2006, Broekema wegenbouw te Groningen.
Functie: Assistent uitvoerder.
Werkzaamheden:
• Het zorgdragen voor de juiste inzet van personeel en materieel;
• Het aan en bij sturen van personeel;
• Het onderhouden van contacten met onderaannemers;
• Het toezien op dat de VCA- normen worden gehanteerd in het werkveld;
• Het doen van werkinspecties;
• De bijbehorende administratieve werkzaamheden.


September 2000 - januari 2003, Broekema wegenbouw te Groningen
Functie: Medewerker grond, weg- en waterbouw.
Werkzaamheden:
• Diverse werkzaamheden met betrekking tot het aanleggen van riolering en wegen;
• Detachering bij de gemeente Groningen afd. Verkeer.

Januari 1998 - september 2000, Broekema wegenbouw te Groningen
Functie: Assistent grond, weg- en waterbouw.
Werkzaamheden:

1996 – januari 1998, Pizzeria Sa Capanna te Haren.
Functie: Sous- chef.
Werkzaamheden:

1994 – 1996, Pizzeria Contini te Groningen.
Functie: Kok/ Sous- chef.

Software kennis

 • Linkedin
 • Twitter
 • Facebook
 • MS Word
 • MS Project

Software kennis


 • Linkedin
 • Twitter
 • Facebook
 • MS Word
 • MS Project
 • Afas
 • MS Powerpoint
 • MS Excel
 • Adobe After effects
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Indesign
 • Adobe Illustrator
 • Scrum
Lees meer

Opleiding

NCOI, HBO Management voor de Overheid en Non- Profit, 2014 – 2018, Diploma: Ja
Modules: Personeelsmanagement
Management voor de overheid en non profit
Communicatie
Managementvaardigheden
Organisatiegedrag
Projectmanagement
Eindopdracht

NCOI, HBO Civieltechnisch projectmanagement 2012- 2013, Diploma: Ja
Modules: Projectmanagement
Civieltechnische projecten
Civieltechnische uitvoering

Noorderpoortcollege 2000 – 2002.
Kaderopleiding grond, weg- en waterbouw MBO 4, Diploma: ja.

Noorderpoortcollege 1998 – 2002.
Vakman grond, weg- en waterbouw MBO 3, Diploma: ja.

Scholengemeenschap De Weijert 1990 – 1994 MBO 4, Diploma: ja.
Kok en gastheer. Kopklas

Certificaten:
• Hanzehogeschool, HBO ervaringscertificaat (EVC);
1. Programma van eisen opstellen, basis niveau HBO
2. Contract documenten opstellen, basis niveau HBO
3. Begroting opstellen, basis niveau HBO
4. Directie voeren op infrastructurele werken, gevorderd niveau HBO
5. Proces beheersing en projectmatig werken, gevorderd niveau HBO
6. Communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, gevorderd niveau HBO
7. Zelf verantwoordelijk werken en leren, gevorderd niveau HBO
• Beleidsadvisering, het schrijven van college en raadsadviezen (Bestuursacademie Nederland);
• Training Beleidsadviseur in het politiek bestuurlijk krachtenveld;
• CMO Stamm (overheidsparticipatie met lef)
• Klantgericht schrijven (Bestuursacademie Nederland);
• Juridisch schrijven (Bestuursacademie Nederland);
• Office 2007 (PUUR opleidingen);
• Mindmapping, snel lezen en geheugentechnieken;
• Basis cursus verkeerskunde;
• Microstation ( CAD programma );
• Watermanagement ( Euroforum);
• Waterbodemonderzoek volgens NEN 5715 en NEN 5720;
• Rioolrenovatie, relinen (Rioned);
• Putrenovatie ( IKT Nederland);
• KPD GwwBestek. Net (KPD RAW bestekken);
• CROW Beeldbestekken (CROW);
• CROW Raambestekken (CROW);
• RAW en EMVI bestekken (Yacht);
• Training BVP (Consistender);
• RAW- beeldbestekken uitvoeringsbegeleiding in de praktijk (IPC);
• Aanbestedingswet 2011 (Van der Linden Communications);
• Aanbestedingswet 2012 in de praktijk (Van der Linden Communications);
• Aanbestedingswet 2012 (CPB);
• Globale visuele inspectie (Grontmij);
• VCA vol (ABC);
• Veilig werken langs de weg (ABC).

Opleiding

NCOI, HBO Management voor de Overheid en Non- Profit, 2014 – 2018, Diploma: Ja
Modules: Personeelsmanagement
Management voor de overheid en non profit
Communicatie
Managementvaardigheden
Organisatiegedrag
Projectmanagement
Eindopdracht

NCOI, HBO Civieltechnisch projectmanagement 2012- 2013, Diploma: Ja
Modules: Projectmanagement
Civieltechnische projecten
Civieltechnische uitvoering

Noorderpoortcollege 2000 – 2002.
Kaderopleiding grond, weg- en waterbouw MBO 4, Diploma: ja.

Noorderpoortcollege 1998 – 2002.
Vakman grond, weg- en waterbouw MBO 3, Diploma: ja.

Scholengemeenschap De Weijert 1990 – 1994 MBO 4, Diploma: ja.
Kok en gastheer. Kopklas

Certificaten:
• Hanzehogeschool, HBO ervaringscertificaat (EVC);
1. Programma van eisen opstellen, basis niveau HBO
2. Contract documenten opstellen, basis niveau HBO
3. Begroting opstellen, basis niveau HBO
4. Directie voeren op infrastructurele werken, gevorderd niveau HBO
5. Proces beheersing en projectmatig werken, gevorderd niveau HBO
6. Communiceren, zowel mondeling als schriftelijk, gevorderd niveau HBO
7. Zelf verantwoordelijk werken en leren, gevorderd niveau HBO
• Beleidsadvisering, het schrijven van college en raadsadviezen (Bestuursacademie Nederland);
• Training Beleidsadviseur in het politiek bestuurlijk krachtenveld;
• CMO Stamm (overheidsparticipatie met lef)
• Klantgericht schrijven (Bestuursacademie Nederland);
• Juridisch schrijven (Bestuursacademie Nederland);
• Office 2007 (PUUR opleidingen);
• Mindmapping, snel lezen en geheugentechnieken;
• Basis cursus verkeerskunde;
• Microstation ( CAD programma );
• Watermanagement ( Euroforum);
• Waterbodemonderzoek volgens NEN 5715 en NEN 5720;
• Rioolrenovatie, relinen (Rioned);
• Putrenovatie ( IKT Nederland);
• KPD GwwBestek. Net (KPD RAW bestekken);
• CROW Beeldbestekken (CROW);
• CROW Raambestekken (CROW);
• RAW en EMVI bestekken (Yacht);
• Training BVP (Consistender);
• RAW- beeldbestekken uitvoeringsbegeleiding in de praktijk (IPC);
• Aanbestedingswet 2011 (Van der Linden Communications);
• Aanbestedingswet 2012 in de praktijk (Van der Linden Communications);
• Aanbestedingswet 2012 (CPB);
• Globale visuele inspectie (Grontmij);
• VCA vol (ABC);
• Veilig werken langs de weg (ABC).

Kerncompetenties

 • Zelfvertrouwen
 • Vasthoudendheid
 • Stressbestendigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Initiatief nemen

Kerncompetenties


 • Zelfvertrouwen
 • Vasthoudendheid
 • Stressbestendigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Initiatief nemen
 • Energie
 • Durf
 • Besluitvaardigheid
 • Anticiperen
 • Discipline
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Organisatiegericht aansturen
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Snel schakelen
 • Toewijding
 • Ambitie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Aanpassingsvermogen
 • Delegeren
 • Informatie-analyse
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Mondelinge vaardigheid
 • Probleemanalyse
 • Creativiteit
 • Toekomstvisie
 • Verandervermogen
 • Plannen en organiseren
 • Prioritering
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Oordeelsvorming
 • Zelfinzicht
 • Netwerkvaardigheid
 • Timemanagement
 • Samenbindend leiderschap
 • Omgang met details
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Duits (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Engels (Goed), Nederlands (Goed)

Hobby's & interesses

Mijn hobby's zijn:

Fitness
Begeleider voetbalteam van mijn zoon
Uit eten
Reizen

Hobby's & interesses

Mijn hobby's zijn:

Fitness
Begeleider voetbalteam van mijn zoon
Uit eten
Reizen

Eigenschappen

Lief, Sociaal, Daadkrachtig, Snel kunnen schakelen, Empathie, Gevoelig voor sfeer, Oplossingsgericht, Creatief, Ondernemend.

Eigenschappen

Lief, Sociaal, Daadkrachtig, Snel kunnen schakelen, Empathie, Gevoelig voor sfeer, Oplossingsgericht, Creatief, Ondernemend.

Mijn actuele situatie

 • Huidige werkgever: Qbuzz
 • Functie: Programmamanager, Projectleider
 • Sector: Transport & Logistiek
 • Carrièreniveau: Leidinggevend
 • Beschikbaar vanaf: In overleg

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Robert Rus te bekijken

Mijn documenten